Building Information Modeling (BIM)

De meest ingrijpende innovatie van de laatste jaren in de bouw en het vastgoedbeheer is het ‘virtueel bouwen’ en 'virtueel beheren’, ook wel BIMMEN genoemd. BIM staat voor: Building Information Modeling, oftewel: Bouw Informatie Modellering.

Binnen een bouwproces werken zeer veel verschillende partijen samen om te komen tot het uiteindelijke resultaat. De rollen en verantwoordelijkheden van deze partijen verschuiven regelmatig. Ook de omgeving is continu in beweging. De grote hoeveelheid partijen en gegevens binnen een project en de dynamiek vergroten de kans op faalkosten.

BIM is de oplossing die maakt dat alle relevante informatie gedurende het hele bouwproces wordt opgeslagen, gebruikt en beheerd in een digitaal (3D) gebouwmodel. Alle partijen die bij het bouwproces betrokken zijn werken met dezelfde informatie en zien dus van elkaar wat er gebeurt. De informatie is dan ook continu beschikbaar en altijd actueel.

Compertius is dé partij voor het verder uitwerken en nog belangrijker, het beheer van het BIM-model.

Beheer van het BIM-model

Herkent u deze situatie: uw gebouw is opgeleverd met een mooi BIM-model, maar niemand beheert dit? Als u niet oppast is dit mooie model binnen een paar jaar niet meer actueel en feitelijk waardeloos. Dat is jammer, het kan zo een krachtig instrument zijn voor uw vastgoedbeheer. Voor onderhoud, schoonmaak en aanpassingen en uitbreidingen.

Compertius is dé partij voor het beheer van uw model. Wij dragen zorg dat alle aanpassingen in uw model verwerkt worden en dat u beschikt over de gewenste “platte tekeningen” die wij uit het model halen.

Hoe stellen wij de informatie beschikbaar?

Voor onze klanten hebben wij het 'Compertius OGdata'. In OGdata slaan wij op onze beveiligde servers de informatie digitaal op. Deze servers voldoen aan de ISO 27001-criteria qua informatieveiligheid (onder andere door two-factor authentication). Onze klanten kunnen met hun unieke code en two-factor authentication inloggen in hun portal en beschikken dus altijd, realtime, over de laatste en meest recente informatie. Uw BIM-model en de daaruit afgeleide 'platte tekeningen' en de overige gebouwinformatie is hiermee altijd realtime beschikbaar.

Onze klanten